เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ซีที ทรานสปอร์ตแอนด์คอลสตัคชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โดยกิจการ ดำเนินธุรกิจหลัก คือ

1. ธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศ

2. งานรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง หรือต่อเติมอาคาร ที่อยู่อาศัย หรืองานโครงสร้าง

3. งานบริหารสินค้าคงคลัง

4. ธุรกิจซื้อมาขายไป

Visitors: 2,960